بابەتە ئەکتۆێلەکان
هەموو بابەتەکە لێرە دەتوانن بە فایلی پی دی ئێف دابگرن

 

بابەتیکی جەمال نەبەز سەبارەت بە کێشەی کوردستان و فەلەستین لە ساڵی ٢٠٠٩
Jemal Nebez, 2009, Artikel zur Kurdistan und Palästina Frage.pdf (133.89KB)
بابەتیکی جەمال نەبەز سەبارەت بە کێشەی کوردستان و فەلەستین لە ساڵی ٢٠٠٩
Jemal Nebez, 2009, Artikel zur Kurdistan und Palästina Frage.pdf (133.89KB)